Raision vasemmistoliitto

Raision vasemmistoliitto toimii tasa-arvoisen ja kaikki kuntalaiset huomioon ottavan Raision puolesta. Järjestämme toritapahtumia ja keskustelutilaisuuksia sekä koordinoimme vaalityötä ja valtuustoryhmämme toimintaa.

Me asukkaat olemme kunta

Raisiossa Vasemmisto ajaa toimivia ja helposti saavutettavia peruspalveluita ja laadukkaita sivistyspalveluita. Tavoitteenamme on, että kaikkien oikeus palveluihin turvataan ilman syrjintää. Kuntapäätökset on valmisteltava ja toteutettava palvelemaan kaikkia kuntalaisia riippumatta iästä, sukupuolesta, kansalaisuudesta tai elämäntilanteesta.

Kuntaa on kehitettävä asukkaita kuunnellen. Jokaisella kuntalaisella tulee olla aito mahdollisuus vaikuttaa oman kuntansa kehittämiseen. Lähidemokratiasta on pidettävä huolta, tulevaisuudenkin muutoksissa.